Pohřeb

Na začátku si musíme uvědomit, že se nejedná o svátost. 

z katechismu katolické církve (paragraf č. 1868)

Rozloučení se zesnulým znamená, že ho církev odporoučí Bohu. Je to „poslední rozloučení, při kterém křesťanské společenství … pozdraví jednoho ze svých členů, dříve než jeho tělo bude … pohřbeno“.
Vždyť smrtí vůbec nebudeme od sebe odloučeni. Půjdeme totiž stejnou cestou a budeme dovedeni na stejné místo. Nikdy nebudeme odloučeni, protože budeme žít v Kristu; už teď jsme s Kristem spojeni; až k němu přijdeme, budeme spolu v Kristu všichni věřící“.

Co máme udělat, když nám doma zemřel blízký člověk?

Minuty až hodiny umírání jsou pro zemřelého chvílí zásadního rozhodnutí se pro Boha, pro přijetí jeho lásky a záchrany, než se s ním zemřelý setká. Proto je třeba zemřelého provázet svou modlitbou. Pokud je to možné, můžete zavolat kněze, který je ochoten přijít k zemřelému a pomodlit se s vámi. Proto se také nechává zvonit tzv. umíráčkem, aby se za zemřelého mohli pomodlit také ostatní lidé.

„Copak nevíte, že my všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti?… Neboť jestliže jsme s ním srostli tak, že jsme mu podobní v jeho smrti, budeme mu tak podobní i v jeho zmrtvýchvstání.“
(List sv. Pavla Římanům, 6. kap.)

Jak připravit rozloučení a pohřeb?

Pokud zařizujete pohřeb, v první řadě navštivte farní kancelář nebo zavolejte a domluvte termín pohřbu. Teprve potom jděte na pohřební službu.

Na faru se dostavte s následujícími dokumenty

Pro sepsání pohřbu (farní matriky) potřebujeme: osobní údaje zemřelého: jméno, příjmení, rodné příjmení, adresa, datum a místo narození a úmrtí, informaci o zaopatření svatými svátostmi.

Lze také uvést krátkou charakteristiku zesnulého, kterou může kněz použit při kázání.

Platí se něco za církevní pohřeb?

Církevní pohřeb je službou rodiny církve svému zemřelému bratru či sestře, proto se za něj nic neplatí. Je však možné k darům bohoslužebné oběti přispět i finančním darem.

Farnost Vřesina