Působící kněží

Kněží naší farnosti

1922 – 1923 Prvním farářem byl ustanoven Antonín Kubíček (* 6.6.1866 v obci Železnice u Hlučína, † 1937 v Odrách)

1923 – 1936 P. Josef Nejedlý (* 16.1.1981 v obci Rozstání u Vyškova) působil zde do 30. 5. 1936. Přeložen do Moravské Ostravy. Zasloužil se o postavení nového kostela.

1936  P. Antonín Stiborský (na 7 měsíců).

1936 (30.12.) – 1938 P. Eduard Hurník

1939 – 1941 P. Alois Svoboda

1941 – 1944 P. Linus Procházka

1944  1964– P. Kašpar Onderka (přísný liturgista)

1964 – 1968 P. František Goldman

1968 – 1981  P. Otakar Tomáš

1981 – 1989  P. Josef Slanina

1989 -1991  P. František Hanáček

1991 – 1995 P. Miloslav Gandera

1995 – 1999 P. Marius Sienkowski

1999 – 2004 P. Gabriel Rijad Mulamuhič

2004 – 2009 P. Tadeáš Wojnar

2009 – 2019 P. Václav  Gandera

2019 P. Janusz Kiwak

 

Kněží narození v naší farnosti:

P. Pavel Kachel

* 1882

† 15. 11. 1957

P. Pavel Smolka

* 18.7.1908

† 26. 6. 1974 v Opavě.

8. 7. 1934 primice ve farním kostele

P. Alfons Cigan

* 1910

† 1974 ve Frýdku

22. 6. 1937 primice ve farním kostele

P. Josef Stuchlík
* 2.7.1913

20.3.1938 primice

† 11.3.1974 v Praze

P. Josef Urbánek

*  1914, premonstrát

P. Rudolf Tkačík

* 4.2.1918

† 24. 8. 1982

primice 17.3.1945 (v Olomouci, tehdy Protektorát Čech a Moravy, Vřesina v té době náležela do Německa), kapucín, řeholním jménem Leopold

Farnost Vřesina