Patron farnosti

Svatý Vilém z Akvitánie  (z Gellone)

  • zakladatel kláštera, laický bratr OSB
  • narozen kolem r. 745
  • zemřel 28. května 812 v Gellone, Francie
  • patron zbrojířů

Vilém z Akvitánie, vnuk Karla Martela, byl zprvu udatným vojevůdcem za Karla Velikého. Slubu ve zvraní však opustil a založil klášter r. 804 v Gelloneblízko opatství Aniane. O dva roky později  vstoupil Vilém do zákonu sám jako laický bratr a vykonával do své smrti nejnižší služby. Vilém byl pochován v kostele svého opatství, které později nazvali podle něho St-Guilhelme-du-Désert. Byl svatořečen r. 1066 papežem Alexandrem II.

úcta a tradice: už brzy po své smrti byl Vilém velmi uctíván, což vedlo v roce 1066 ke svatořečení. Vilém je oslavován jako válečník a mnich. Wolfram z Eschenbachu později napsal podle něj veršovaný epos “Willehalm”.

znázorňování: ve znázorněních se často směšuje s postavou Viléma z Malavalle. Scéna, kterou lze jednoznačně připsat Vilémovi z Akvitánie, ukazuje, jak ho obléká Benedikt z Aniane jako mnicha;v Národní obrazárně v Bologni je k tomu malba od Il Guercina (1620). Viléma lze vidět jako poustevníka s vévodským kloboukem.

Vilém z Akvitánie (vlevo) spolu s Augustinem při korunovaci Panny Marie podle malby Jana Lanfranca ze 17. století. Obraz je dnes v Louvru v Paříži, další exemplář u sv. Augustína v Římě. 

Památka se slaví 28. května

 

informace převzaty z knihy: Vera Schauber & Hanns Michael Schindler. Rok se svatými. Karmelitánské nakladatelství, 2002. ISBN 80-7192-650-7.

Farnost Vřesina