Historie kostela

Kostel zasvěcený svatému Vilému ve Vřesině

Roku 1900 kronika obce zmiňuje, že na přelomu 19. a 20. století byla u místa školního cvičiště před sto až sto dvaceti lety dřevěná dřevěná kaplička se zvoničkou (dnes Na návsí u vodní nádrže) a zvonkem “Svatý Vilém” datovaný rokem 1780. Školní cvičiště i kaplička byly na zamokřeném pozemku, což bylo důvodem k výstavbě nového kostela. Začalo se sbírat peníze a vyrábět cihly pro kostel.

Od roku 1899 si Lichnovský kníže pronajal na šest let dopředu ve vřesinském katastru hony na lesní zvěř, za které zaplatil 1800 marek. Bylo tedy jednoznačně usneseno, že kapitál se použije na výstavbu nového kostelíčka. Bohužel fojtové obce (ve Vřesině bylo více fojtů) nebyli schopni tuto akci provést ani řídit, proto byla ustanovena kostelní komise ve složení: Dp. děkan Hugo Stanke, chalupník Eduard Smolka, chalupník Ferdinand Plaček, zahradník Josef Vilkus. Vedení převzal zdejší občan František Heiduk, tesař Antonín Dusil a tesař Karel Vilkus, který nechal zhotovit plány v Moravské Ostravě za 90 marek.

V roce 1908 se začalo stavět. Kostel byl stavěn na surovou cihlu a zdi byly upraveny spárováním, velmi kvalitní cihla zvaná “Bukovská” se dovážela  z bukovské cihelny, která ležela přes Odru za Křižanovicemi. Na svátek Svatého Ducha byl kostel posvěcen a sloužila se první Mše sv.

Kostelíček stal na volné parcele po pravé straně od dnešního kostela před hřbitovem. V té době farnost spadala organizačně pod děkanství Hlučín.

Po stavbě kostelíčku byl založen i hřbitov (do té doby se věřící zúčastňovali bohoslužeb v Hlučíně v kostele sv. Jana Křtitele, kde byli také křtěni, zemřelí byli pohřbívání na hřbitově u kostela sv. Markéty).

Prvním novokřtěncem v kostelíčku sv. Viléma byl p. Vilém Kotula narozen 8. ledna 1912 roku. V roce 1921 byla postavena farní budova za 160 000 Kč a ustanovena farnost ve Vřesině. V tomto období byla ve Vřesině velká populační vlna, občanů přibývalo a kostelíček začal být malý a měl silně narušenou střechu. Obecní zastupitelstvo, občané a P. farář Josef Nejedlý rozhodli postavit nový kostel. Pro tyto účely byl po levé straně kostelíčka vykoupen dům a hospodářství pana Aloise Vilkuse. Byla ustanovená nová farní rada ve složení: Josef Vojáček, Josef Švejnoha, Albert Urbánek, František Vilkus, František Tománek, Josef Plaček a Teofil Smolka. Projekt nového kostela vytvořil stavitel František Luzar. Dobový tisk popisuje tyto události takto: “Nadlidský cíl si stanovila malá obec Vřesina, postaviti důstojný stánek Boží.”

Překážky výstavby byly veliké, chudoba obce tíživá, ale prozřetelnost Boží farníkům poslala poslance Jana Rýpara, který podporoval stavby katolických kostelů.

Slavnost svěcení základního kamene se konala v neděli 8. června 1930 roku. Základní kámen posvětil opat strahovský Metod Zavoral a nese nápis: “Ne nám, ne nám, ale Jménu svému dej slávu!” Kostel byl postaven za necelých pět měsíců. Dne 26. října 1930, v den Svátku Krista Krále, byl posvěcen, přičemž byly vloženy relikvie blahoslaveného Jana Sarkandra do podstavce hlavního oltáře. Kostel posvětil dp. biskup Jan Stavěl z Olomouce. V tento den uděloval také svátost biřmování asi tři sta věřícím. Kostel byl uvnitř prázdný. Na jeho vybavení nezbylo peněz. Vybudování kostela stálo 650 000 Kč a k tomu práce farníků zdarma. Je důležité zmínit, že kostel se stavěl v období celosvětové krize, kdy ve Vřesině bylo bez zaměstnání 80 procent práce schopných mužů. Dluhu ještě zůstalo na 200 000 Kč.

 

Současný kostel, jak jsme se dočetli v sekci Historie pochází z roku 1930, kdy byl za pouhé čtyři měsíce postaven. Slavnost svěcení základního kamene proběhla v neděli 8 června 1930 roku strahovským opatem Metodou Zavoralem a hned 26. října téhož roku byl kostel posvěcen přičemž byly vloženy relikvie blahoslaveného Jana Sarkandra do podstavce hlavního oltáře. Kostel posvětil dp. biskup Jan Stavěl z Olomouce.  Stavební náklady firmou Luzar stály 650 000 Kčs. Na věž kostela byly 31.5. 1931 roku vytaženy posvěcené tři zvony. Nejmenší jménem Josef, zvaný též jako “umíráček” váží 138 kg, druhý jménem Václav zvaný též jako “poledník” váží  240 kg a třetí největší jménem Maria váží 516 kg, právě ten nás zve na mši svatou.

V roce 1983 byly na kostele opraveny varhany, okapové roury a celá fasáda. V roce 1991 byly dokončena instalace nového mramorového oltáře, který byl zhotoven ve Zlatých Horách a slavnostně posvěcen 11. dubna biskupem Hrdličkou z Olomouce. V letech 1996 – 1999 bylo provedeno odvodnění obvodového zdiva kostela,chodník ze zámkové dlažby a generální úprava fary. Kostel byl vybaven elektronickým alarmem. Tehdejší farář P. Mariusz Sienkowski věnoval farnosti sochu Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, která je umístěna na konzole kostelní věže.
V roce 2003 byla zásluhou členů scholy provedena generální oprava varhan a natřena podlaha na kůru. 

Firma Ramzes z Ostravy v roce 2004 opravila střešní konstrukci věže kostela a pokryla ji měděnou krytinou, byl instalován nový věžní kříž. S opravou věže byla spojena oprava celé fasády stavby se zateplením severních štítů lodi nad sakristiemi. S tím souviselo provedení nového oplechování atik,říms a šambrán na oknech.

V červenci a srpnu roku 2005 byla provedena zámková dlažba kolem kostela, nové nástupní schody na hřbitov. S dlažbou bylo celé území kolem kostela odvodněno drenážním systémem a novými kanalizačními větvemi do veřejné kanalizace. Byla zavedena voda do levé zákristie. Toho roku na podzim byly pořízený nové zvony odlité firmou Zvonařský ateliér Josef Tkadlec z Helenkova: Panna Maria – 345 kg, Svatý Petr – 227 kg a Svatý Jan Křtitel – 153 kg.

Za doby P. Václava Gandery byl interiér kostela vymalován (kolem roku 2012) a proběhla také oprava varhan (r. 2018).

Za působnosti P. Janusza Kiwaka, který převzal farnost 15. 8. 2019 byla opravena interiér fary (vymalování stěn, nové PVC v kuchyni a společenské místnosti i s vybavením – nábytek). Na jaře roku 2020 se udělal na zahradě nový plot od strany souseda a také se zvelebovala zahrada. V červnu byly postaveny u fary dva nové přístřešky. V srpnu 23. proběhlo posvěcení obrazu Panny Marie Guadalupské dovezeného jablunkovskými poutníky z Mexika. Na závěr toho roku byly namontovány okapové žlaby nad zákristiemi.
Rok 2021

 • únor: ošetření krovu na kostele z důvodu červotoče
 • červen, červenec: položení dlažby ve stodole
 • červenec: vytvořena mariánská zahrada se sochou Panny Marie dovezenou přímo z Medugorje.
 • záři: nátěr externích stěn fary
 • říjen: demolice schodů do kostela
 • listopad: betonování schodů, oprava dveří -> nový nátěr, pozlacené písmo na kazatelně

Údaje o kostele:

 • výška: 37, 57 m
 • zastavěná plocha: 366,80 m
 • celková podlahová plocha: 303, 20 m²
 • počet míst k sezení: 170 v lodi, 30 na pavlači
 • celková kapacita je 420 – 440 osob

informace převzaty z publikace Richarda Junkera, vydané u příležitosti 65.let od posvěcení kostela

 

Farnost Vřesina