Kostel

Současný kostel, jak jsme se dočetli v sekci Historie pochází z roku 1930, kdy byl za pouhé čtyři měsíce postaven. Slavnost svěcení základního kamene proběhla v neděli 8 června 1930 roku strahovským opatem Metodou Zavoralem a hned 26. října téhož roku byl kostel posvěcen přičemž byly vloženy relikvie blahoslaveného Jana Sarkandra do podstavce hlavního oltáře. Kostel posvětil dp. biskup Jan Stavěl z Olomouce.  Stavební náklady firmou Luzar stály 650 000 Kčs. Na věž kostela byly 31.5. 1931 roku vytaženy posvěcené tři zvony. Nejmenší jménem Josef, zvaný též jako “umíráček” váží 138 kg, druhý jménem Václav zvaný též jako “poledník” váží  240 kg a třetí největší jménem Maria váží 516 kg, právě ten nás zve na mši svatou.

V roce 1983 byly na kostele opraveny varhany, okapové roury a celá fasáda. V roce 1991 byly dokončena instalace nového mramorového oltáře, který byl zhotoven ve Zlatých Horách a slavnostně posvěcen 11. dubna biskupem Hrdličkou z Olomouce. V letech 1996 – 1999 bylo provedeno odvodnění obvodového zdiva kostela,chodník ze zámkové dlažby a generální úprava fary. Kostel byl vybaven elektronickým alarmem. Tehdejší farář P. Mariusz Sienkowski věnoval farnosti sochu Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, která je umístěna na konzole kostelní věže.
V roce 2003 byla zásluhou členů scholy provedena generální oprava varhan a natřena podlaha na kůru. 

Firma Ramzes z Ostravy v roce 2004 opravila střešní konstrukci věže kostela a pokryla ji měděnou krytinou, byl instalován nový věžní kříž. S opravou věže byla spojena oprava celé fasády stavby se zateplením severních štítů lodi nad sakristiemi. S tím souviselo provedení nového oplechování atik,říms a šambrán na oknech.

V červenci a srpnu roku 2005 byla provedena zámková dlažba kolem kostela, nové nástupní schody na hřbitov. S dlažbou bylo celé území kolem kostela odvodněno drenážním systémem a novými kanalizačními větvemi do veřejné kanalizace. Byla zavedena voda do levé zákristie. Toho roku na podzim byly pořízený nové zvony odlité firmou Zvonařský ateliér Josef Tkadlec z Helenkova: Panna Maria – 345 kg, Svatý Petr – 227 kg a Svatý Jan Křtitel – 153 kg.

Za doby P. Václava Gandery byl interiér kostela vymalován (kolem roku 2012) a proběhla také oprava varhan (r. 2018).

Za působnosti P. Janusza Kiwaka, který převzal farnost 15. 8. 2019 byla opravena interiér fary (vymalování stěn, nové PVC v kuchyni a společenské místnosti i s vybavením – nábytek). Na jaře roku 2020 se udělal na zahradě nový plot od strany souseda a také se zvelebovala zahrada. V červnu byly postaveny u fary dva nové přístřešky. V srpnu 23. proběhlo posvěcení obrazu Panny Marie Guadalupské dovezeného jablunkovskými poutníky z Mexika. Na závěr toho roku byly namontovány okapové žlaby nad zákristiemi.
Rok 2021

 • únor: ošetření krovu na kostele z důvodu červotoče
 • červen, červenec: položení dlažby ve stodole
 • červenec: vytvořena mariánská zahrada se sochou Panny Marie dovezenou přímo z Medugorje.
 • záři: nátěr externích stěn fary
 • říjen: demolice schodů do kostela
 • listopad: betonování schodů, oprava dveří -> nový nátěr, pozlacené písmo na kazatelně

 

Údaje o kostele:

 • výška: 37, 57 m
 • zastavěná plocha: 366,80 m
 • celková podlahová plocha: 303, 20 m²
 • počet míst k sezení: 170 v lodi, 30 na pavlači
 • celková kapacita je 420 – 440 osob
Farnost Vřesina