Synoda

V neděli 10. října zahájil papež František v Římě proces synody, ke kterému v následujících měsících zve celou církev. Synoda, jež je společnou cestou a hledáním, jak být pravdivými svědky evangelia, bude v ostravsko-opavské diecézi otevřena v sobotu 16. října v 17.00 při mši svaté v katedrále Božského Spasitele.

Farnost Vřesina